No266紫色丝袜丝足诱惑写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No266紫色丝袜丝足诱惑写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

声暴哑者寒包火也,宜辛凉解散。《准绳》谓以脾湿为本,脾湿盛则亦郁而生热也。

甚有出数寸者,用巴豆一枚,去油取霜,纸捻卷之,内鼻中,舌自收,此治伤寒后不调摄者。按子和所论甚是,尝见人年三、四十后,顶发脱落者,其人必躁动多火,常患目疾;顶发茂密者,其人必沉静少火,从不病目,可验也。

邪气二十六入于脊内,注于伏行夹脊膂间之脉,其气上行,无关节之间隔,故九日而上出于缺盆之中。如言服二次,目反大痛,更二服遂愈。

虽无积而腹痛甚,气滞也,生料五苓散加木香七分,或六和汤加木香五分,或用二汤调苏合香丸。然既曰火盛由于火虚,则当用六味,乃反用地黄饮子热剂者,以火发而阳暴脱也。

张子和谓五积六聚治同郁断,盖积聚由于郁滞也。胃弱者参术加升麻、柴胡。

然有阳黄阴黄之分,盖热胜则为阳黄,湿胜而寒则为阴黄,不可概用寒药。损者温之,《经》原作损者益之。

Leave a Reply