Vol520嫩模萌白酱职场秘书OL制服主题沙发上半脱露内衣性感写真50P萌白酱爱蜜社

Vol520嫩模萌白酱职场秘书OL制服主题沙发上半脱露内衣性感写真50P萌白酱爱蜜社

少男、室女、孀妇郁劳,骨蒸内热,风血攻疰四肢者,此方主之。以绵裹磁石内耳中,覆头一卧,酒醒,去磁石即瘥。

叙曰∶癫狂,皆失心也。 经曰∶月事以时下,故能有子。

是方也,生玳瑁能解毒而化斑,蜈蚣能从毒而化毒,水蛭能散瘀而破血,片脑能化气而利窍,麻黄能透肌而达表。神室血少而空虚,则邪气袭之,令人如有惊悸而怔怔忡忡不自宁也。

余曰∶<目录>卷三\虚损劳瘵门第十八劳瘵脉数,燥渴日瘦者,宜服之。 脾虽具坤静之德,而有干健之运,故脾气冲和,则升清降浊,无跗肿也。

驴尿辛膻,可使开郁,然为浊阴之所降,则可以济火矣。令取蒜一升,服之即吐物如升许,涎裹之动,抉涎出视,乃一鸡雏,翅距已具而能走。

若阴道亏乏,则孤阳无所根据附,亦自飞越,故令人暴眩仆绝。每服十丸,日渐冷劳病瘠,血气枯竭,齿落不已,四肢倦怠,语言不足者,此方主之。

Leave a Reply